Er komt een verruimd bestemmingsplan voor de Steentjeskerk, maar het is nog niet bekend
wat dat inhoudt. Beoogd eigenaar Kolen zou aan de Stadionzijde het pannendak deels willen
vervangen door glas om meer licht te krijgen. Ook zou hij de ingang naar de achterzijde (de
stadzijde) willen verplaatsen.