Van diverse zijden (ambtenaren, wethouder) is met klem verzekerd dat de gemeente de gevels
aan de Willemstraat zal handhaven (incl. de daken).