De Stichting Wederopbouw heeft contact met de gemeente over de betekenis van de term
‘dubbelbestemming’. Terwijl beloofd was dat panden met een dubbelbestemming aan de
Demer en de H.Boexstraat als monument zouden worden behandeld, blijkt in de praktijk, dat
als het puntje bij het paaltje komt, juristen uiteindelijk de dienst uitmaken. Volgens de wet zijn
panden met een dubbelstemming geen monumenten, dus mogen ze ook anders worden
behandeld.
Op de Demer is een pand donker geschilderd. De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven
dit te herstellen en een reclame te verwijderen. Er is in dit geval dus wél aandacht voor
het pand met dubbelbestemming.