Er blijft nog onduidelijkheid bestaan over de plannen van de gemeente ten aanzien van het
toezicht op welstand. Welke gebieden worden vrij en welke niet? Wat is straks de invloed
van de bewoners? Wij zullen opnieuw inspreken als de welstandsnota wordt besproken in de
commissie. Dat wordt dan ook door de Stichting Wederopbouw gedaan.