Het ligt in de bedoeling ook in Vaartbroek een aantal ‘erfgoedtegels’ te leggen. Voorlopig is
de aanvraag voor subsidie afgewezen, omdat Woonbedrijf duidelijk wil worden geïnformeerd
over de betrokkenheid van de bewoners.