Het gebouw waarin café Velosoof is gevestigd is verbouwd, maar zonder inbreng van ons.
Het resultaat is goed, maar het zou toch goed zijn als wij steeds tijdig kunnen meepraten.
M. Willemsen zal in de toekomst eventuele bouwers hiervan vooraf op de hoogte brengen.
Wij hebben nog geen antwoord op onze brief over de gewenste dubbelbestemming van de
gebouwen op het NRE-terrein.