Het beoogde industrieterrein in het BIC-Park ligt deels in de Ecologische Hoofdstructuur.
bijna het laatste landelijke gebied in Eindhoven, een oud landschap. Trefpunt Groen heeft
hiermee geen problemen als er compensatie komt. Een strook van 30 meter langs het beekje
de Ekkersrijt moet tot 50 meter worden uitgebreid. Dit moet dan in het bestemmingsplan
worden vastgelegd. De coöperatie Brainportpark die de plannen in het gebied gaat verwezenlijken
krijgt van de gemeente verregaande bevoegdheden. Die coöperatie bestaat nu
behalve uit de industrie o.m. uit de internationale school. Wij zijn als lid niet welkom en dat
zou ook niet wenselijk zijn. Er komt ook een klankbordgroep, waarvan wij mogelijk wel deel
kunnen uitmaken. Wij vinden het belangrijk dat ook bewoners en omwonenden (w.o. Drents
Dorp en Acht deel kunnen nemen. Het is straks onduidelijk wat de coöperatie voor plannen
gaat uitbroeden. Het is van groot belang dat de activiteiten straks openbaar zijn.