De term ‘dubbelbestemming stelt voor het monumentenbeleid in Eindhoven niets voor, zolang
niet precies wordt geformuleerd wat hiermee wordt bedoeld. Onze stichting heeft samen
met de Stichting Bescherming wederopbouw hierover al gesproken in een periodiek overleg,
met raadsfracties en met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De vraag is wat wordt verstaan
onder de term ‘cultuurhistorisch waardevol’. Gezien het belang van de Demer en de H. Boexstraat
(bescherming via ‘dubbelbestemming’) dient er snel garen op de klos te komen,
want de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft nu geen criteria om aanvragen aan te toetsen.