Er is nog geen beschrijving gemaakt van de gebouwen. Het plan bestaat om aan
een van de zijden enkele balkons te maken en aan de achterzijde Franse balkons, die minder
storend zijn. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met de architect, in januari volgt
een tweede. Het gebouw blijft eigendom van de broeders.