De panden Tongelresestraat 498-500 zijn karakteristiek voor de radiaal en zouden behouden
moeten blijven. De werkgroep heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd.