Er is een brief uitgegaan naar B & W over het beoogde bestemmingsplan voor het NREterrein
waarin wij o.m. onze zorgen uitspreken over de bescherming van de gebouwen.