De uitgebreide projectgroep hoopt meer activiteiten te kunnen gaan ontplooien voor de kunst
in de openbare ruimte, waarbij ook aandacht moet worden bersteed aan opgeslagen kunst
die eerder voor het publiek zichtbaar was, maar op herbestemming wacht, zoals de kunst die
werd verwijderd uit het Muziekcentrum en het Stadskantoor.
Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte blijft bedroevend. Op de gemeentelijke
website zijn geen klachten over slecht onderhoud terug te vinden. Waarom reageren onze
leden niet als zijn slecht onderhoud constateren?