Bij de Genneperparken vindt illegale kap van bomen plaats. We moeten daar een vinger aan
de pols houden. Bij het MEC wordt asbest verwijderd. Nieuwe gebruiker wordt wellicht de
welzijnsinstelling “De Seizoenen”.