Er wordt gediscussieerd over het begrip dubbelbestemming in het bestemmingsplan binnenstad.
Dubbelbestemming weegt 1) het cultuurhistorisch belang en 2) het gebruiksbelang. Alle
omgevingsvergunningen in de binnenstad zouden dan moeten worden besproken in de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.