De gemeente Eindhoven wenst geen nieuwe onroerende zaken aan de monumentenlijst toe
te voegen. Dit betekent dat sommige panden, in de binnenstad, die binnen de reikwijdte van
de doelstelling van de stichting liggen, onvoldoende worden beschermd. De monumentenwerkgroep
beraadt zich op de manier waarop we de lijst weer flexibel kunnen maken. Eindhovenaren
betrekken door hun voorkeur te peilen? Een monumentenschouw door onze
stichting met Raadsleden en B&W?