Een inventarisatie van het religieuze erfgoed in de stad moet prioriteit krijgen. De roerende
zaken zijn al wel geïnventariseerd en gewaardeerd. Hein deelt mee, dat de parochie Noord
de waardering, het onderhoudsplan voor de kerkengebouwen, al zo goed als klaar heeft. In
de parochie Zuid zou een beschrijving van de waarden (en de mogelijkheid voor herbestemming)
nog moeten beginnen.