De werkgroep heeft vooral aandacht geschonken aan de modernisering van het welstandbeleid
(met onder meer vrij en niet-vrij en burgerparticipatie). Er zijn beschrijvingen van de kwaliteiten
van Hanevoet en Geestenberg. Die zouden er ook moeten komen voor de andere
wijken, maar het is nog de vraag welke status dergelijke beschrijving krijgen in het gemeentelijk
beleid. Hierover zal worden gesproken met wethouder Seuren.