Een tweede aandachtspunt was de kwalificatie ‘dubbelbestemming’. Dit probleem speelt in
feite in heel het land. De term moet worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen,
maar dan moet ook duidelijk zijn wat de kwalificatie precies betekent. J. Hüsken heeft een
uitleg gegeven van de term dubbelbestemming.