De directie wil een nieuw pand (een knechtenwoning) optrekken op het
terrein, achter de kapel. Dit gebouw wordt een kopie van het originele, dat gesloopt is toen
de rondweg werd aangelegd. De gemeente is tegen bebouwing op die plaats. Het pand moet
elders op het terrein worden opgetrokken.