Wij willen nog steeds een klankbordgroep voor alle belanghebbenden, incl. de bewoners uit
de omliggende wijken en onze stichting.
Wij hebben ons aangesloten bij een groep uit het bedrijfsleven die bij de Raad van State in
beroep is gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.