De landelijke groep Toekomst Religieus Erfgoed (RCE en Catharijnenconvent) doet onderzoek
naar mogelijkheden om kerken te herbestemmen. Een van onze deelnemers zou de H. Hartkerk
aan de Ploegstraat hiervoor willen voordragen. Een onderzoek kan eventueel op subsidie
rekenen.