Er is gesproken met Van Aken over het Chinees Paviljoen. De bouwplaats ligt al vast . Alleen
kan nog worden gesproken over het uiterlijk. Achter de architectuur blijkt een hele filosofie
schuil te gaan, die het gebouw boeiend maakt, maar aan de toeschouwer wel verteld moet
worden. Het ontwerp komt uit China. Van Aken vertaalt dat in feite alleen om het te laten
beantwoorden aan de wettelijke eisen.