A. van Berlo heeft plannen met de energiecentrale. Het gebouw is in feite nooit helemaal
gereedgekomen en hij wil het nu afmaken met enkele aanbouwen. Besloten wordt om hem
met zijn architect uit te nodigen om het plan toe te lichten. Aan hem zal het worden overgelaten
of ook de eigenaar van het pand wordt uitgenodigd.