Op de nieuwe prorioriteitennota van de gemeente missen wij de oude M.T.S en de Philipsbedrijfsschool
aan de Frederiklaan. De panden komen vermoedelijk na 2017 enige tijd leeg
te staan, maar mogen daarna niet verloederen!