Het voorstel voor het welstandsbeleid is opnieuw in de commissie geweest. In vijf wijken zal
worden geëxperimenteerd. Hiervoor zijn o.i. SWOT-analyses (SWOT staat voor Strengths,
Weaknesses, Opportunities & Threats) nodig. Wij sturen hierover een brief aan de raad en
aan B & W, samen met twee door ons opgestelde analyses (van Hanevoet en Geestenberg)
als voorbeeld. Het is de vraag welke status onze SWOT-beschrijvingen zullen krijgen. Ook
de bewoners van de betreffende wijken kunnen profijt van onze beschrijvingen hebben. De
beschrijvingen zullen daarom op onze site worden gezet.