De TUE wil de bunker graag kwijt aan de gemeente. Er zijn nog twee kandidaatontwikkelaars
over, maar het is niet bekend wie dat zijn. In tegenstelling tot wat zij in een
eerder overleg hebben verklaard, wil de TUe naast de bunker een hoogbouw laten optrekken.