De ecologische boerderij krijgt minder subsidie van de gemeente en is op zoek naar andere
bronnen van inkomsten. Daardoor is het ruimtegebrek waarmee de boer vanaf het begin te
kampen heeft gehad nog nijpender geworden. Er moet dringend een kapschuur (evt een
Vlaamse schuur) komen voor vee en werktuigen en ook een kas voor het opkweken van
planten. Wij zien de noodzaak van de schuur in en ook van een beperkte kas (geen 1000
m2).
Er zijn meer problemen, zoals bij de Genneper Molen. Een doordachte langetermijnvisie zou
in een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgelegd.
S. van Schooten heeft de problemen duidelijk gemaakt in de notitie “Gennep, uniek Levend
Erfgoed met toekomst”, die ook ingaat op het weren van auto’s. Er zou een parkeerterrein
moeten komen aan de Boutenslaan, dat dan ook gebruikt kan worden door bezoekers van
het Museum. Vandaar moet dan de bestaande weg naar Gennep worden verbeterd. Wij sturen
een brief aan raad en B & W met daarbij de notitie, waar wij achter staan.
De Archeologischje Werkgroep is bereid grondsporenonderzoek te doen naar de resten van
een voormalige sloot op Gennep. Zij zullen met S. van Schooten overleggen op welke plaats
dat onderzoek exact dient plaats te vinden.