De eisen van Trefpunt Groen voor een 50 meter brede groenstrook langs de Ekkersrijt als
compensatie voor het aantasten van de Ecologische hoofdstructuur in het B.I.C.-park is door
de raad gehonoreerd, evenals de wens voor een faunapassage daar. Gekapte bomen worden
gecompenseerd langs de Ekkersrijt. Wij sturen een brief aan Trefpunt Groen om bij
B & W aan te dringen op een spoedige samenstelling van een klankbordgroep voor het
B.I.C.-park. Onze stichting zal daar ook zitting in nemen.