Het eerder aangekondigde gesprek met wethouder Seuren heeft plaatsgevonden. Gesproken
is over de rol van onze SWOT-analyses (sterkte-zwakte-analyse) bij het toekomstige
welstandbeleid in de zeven gebieden waar geëxperimenteerd zal worden. R. Rijnen moet
ons bij de ontwikkelingen betrekken. Wij wachten zijn uitnodiging af. Het maken van de beschrijvingen
vraagt veel capaciteit en dient daarom zinvol te zijn.