Er is met de wethouder gesproken over de betekenis van de term ‘dubbelbestemming’.
Seuren staat positief tegenover het idee om in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017
een intergemeentelijke conferentie aan dit onderwerp te wijden.