Er wordt een brief gezonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (met afschrift aan de
Raad en B & W) met het verzoek om in gebieden met een beschermd stadsgezicht geen
toestemming meer te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Aan de al bestaande
beschermde gebieden zou ‘t Hool nog moeten worden toegevoegd.