Er is met Trudo overeenstemming over het gebied van Eikenburg. Behalve over het groen
ook over de plannen met het hoofdgebouw. Later zal naar de paviljoens worden gekeken.