Het Groenplan moet voor Genneper Parken tot de Aalsterweg worden bijgesteld. Er wordt
gesproken over uitbreiding van de mogelijkheden voor de boerderij in het nieuwe bestemmingsplan.
Los daarvan staan de ontwikkelingen op het sportlandgoed en die in het landelijk
gebied van Gennep (met o.m. golfbaan en manege).