Wij hebben ons aangesloten bij andere bezwaarmakers tegen de plannen van het BIC. Wij
willen een klankbordgroep/belangengroepering die los staat van Brainport Park. Dit is ook
duidelijk gemaakt aan wethouder Depla.