De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. De wethouder kwam op het laatste ogenblik
nog naar het bordes van het stadhuis om zich te verontschuldigen. Wel waren er twee ambtenaren
aanwezig, terwijl twee anderen zich wegens ziekte lieten verontschuldigen. Ook liepen
twee raadsleden mee en twee commissieleden. De wethouder suggereerde een nieuwe
schouw in Woensel, wellicht in het najaar??.
Schreurs wekte ook de indruk dat weer panden kunnen worden voorgedragen voor de lijst.
Hierover moet ze echter nog overleg hebben met haar ambtenaren. Vanuit de raad werd
gevraagd het Karregat op de lijst te plaatsen.
Het is nodig de beschrijvingen van de monumentenlijst aan te passen, zodat duidelijk wordt
wat wel en wat niet beschermd wordt. Tevens is het zaak na te gaan in hoeverre de gebieden
die beschermd stadgezicht zijn, inderdaad beschermd worden. Niet altijd voldoet het
voor bescherming noodzakelijke bestemmingsplan aan de eisen.