Bij het Rijksmonument pand Van der Schoot op de Kleine Berg is de vloer gesloopt, waarna
de gemeente de werkzaamheden heeft stilgelegd. Wij hebben een brief gezonden aan de
Rijksdienst met vragen over deze verbouwing.