Het plan om tegels te leggen op Vaartbroek vindt doorgang. Wel moet nog overleg worden
den gepleegd met de buurt. Ook over een soortgelijk project in Woensel-Noord worden, samen
met Woonbedrijf, plannen gemaakt.
Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.