Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.
Het stootblok krijgt met een stuk rails een plaats in de middenberm van de Torenallee
nabij het Veemgebouw. Voor de uitvoering is een gemeentelijke projectleider benoemd.
Tijdens de Designweek zal het Glaspoort-monument worden onthuld/geopend. Dit komt aan
de PSV-laan.
Trudo verplaatst zijn kantoor naar het Klokgebouw.