In het pand Willemstraat 21-23 wordt een onderdoorgang gemaakt naar het achterterrein.
Die is in het midden gepland. Aan de gemeente wordt schriftelijk verzocht (reactie op het
bestemmingsplan) de twee panden één kleur (wit/beige) te geven en de onderdoorgang links
te creëren. Ook zou het goed zijn om de dakvorm van de panden in de Heilige Geeststraat
terug te brengen in de nieuwbouw.