Er is weinig zicht op het gebeuren op het NRE-terrein. Aan de gemeente zal worden verzocht
om een afspraak te plannen om zo te horen hoe op dit moment de stand van zaken is.
Daarvoor kan de werkgroep bijeen worden geroepen.