Er zijn plannen om voor het gebied Strijp T een uitgang te maken naast de Zweedse woningen
een de Bezuidenhoutseweg. Daartegen zullen wij geen bezwaar hebben, als de bomenkap
maar zeer beperkt blijft.