De Glaspoort aan de PSV-laan vordert en wordt voor de bouwvergunning als straatmeubilair
beschouwd.
Er wordt gewerkt aan het stootblok, dat zal worden samengesteld uit delen van twee oude
blokken.