Er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.
De werkgroep zal proberen voor onze Stichting een wandeling te organiseren op het NRE-terrein.
Hiervoor zal contact worden opgenomen met Tom van Tuijn, werkzaam bij de gemeente.