Het is zinvol om eens met de DELA te gaan praten over de lopende plannen voor de kerk en
de daar aanwezige kunstschatten.