De Raad van State moet nog een uitspraak doen over het bestemmingsplan voor het BIC.
Er komt voor het gebied van het BIC een klankbordgroep. De samenstelling ervan is tot onze
tevredenheid aangepast.
Ten aanzien van de aan te leggen verbindingsweg tussen de autoweg en het BIC en het
daardoor bedreigde groen sluiten wij ons aan bij de visie van Trefpunt Groen.