Het is nog niet duidelijk in hoeverre bewoners willen meewerken aan het experiment met het
nieuwe welstandsbeleid en al evenmin wat onze rol kan zijn naar de bewoners. Er komt een
gesprek met Ronald Rijnen.