Ondanks de beschermde status van de Elzent, is het betrekkelijk eenvoudig daar panden te
slopen en nieuwbouw op te trekken. Wat betekent die bescherming nu eigenlijk in de praktijk?
Hierover moet worden gesproken met de Commissie Ruimtelijke kwaliteit.