Bij de verpleegstersflat aan de Vestdijk zijn aan het keramiekwerk beschadigingen geconstateerd.
Die zijn inmiddels aan de gemeente doorgegeven. Die heeft beloofd actie te ondernemen.