Wethouder Schreurs reageerde snel op een mailtje van M. van Abbe om de sigarenfabriek
van Schröder aan de Vestdijk op de monumentenlijst te plaatsen. Zij vraagt om nadere informatie
over het gebouw. Ze zal onze vraag in september tijdens hun overleg (B&W, raad)
aan de orde stellen.