Er komt op korte termijn een kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Hoe kunnen wij het best met haar samenwerken? Tenminste moet het halfjaarlijks
gesprek worden gehandhaafd. Er kunnen bij de bijeenkomst een aantal punten worden aangestipt,
die later uitvoeriger besproken zouden moeten worden. Onze commissie heeft eerst
nog een vooroverleg.